اثر پیگمالیون

اثر گالاتئا

اثر گالاتئا

اثر گالاتئا (Galatea Effect) یک مفهوم روانشناختی است که نقش مهم خودباوری و اعتماد به نفس فرد را در توانایی آنها برای انجام وظایف و دستیابی به اهداف برجسته می کند

اثر پیگمالیون

اثر پیگمالیون

اثر پیگمالیون (Pygmalion effect) به موقعیت هایی اشاره دارد که انتظارات بالا منجر به بهبود عملکرد و انتظارات پایین منجر به بدتر شدن عملکرد می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری