کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی یکی از کمیته‌‌‌‌‌های هیات مدیره ۳ تا ۵ عضوی مسئوولیت نهایی نظارت بر کلیه ی فعالیت‌‌‌‌‌های مالی شرکت را بر عهده دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری