پنجره شکسته

نظریه پنجره شکسته

نظریه پنجره شکسته

نظریه پنجره شکسته در زمینه رفتار جمعی، کمک می‌کند انسان‌ها در امنیت و آرامش کنار یکدیگر در یک محیط سالم زندگی کنند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری