واسپاس فازی

روش واسپاس WASPAS

روش واسپاس WASPAS

روش واسپاس WASPAS مخفف exploits the advantages of the weighted sum model (WSM) and weighted product model (WPM) از ترکیب دو تکنیک WPM و WSM از روش های جدید تصمیم گیری چند معیاره است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری