مفهوم Intellectual property

مالکیت معنوی

مالکیت معنوی

مالکیت معنوی یک اصطلاح برای مجموعه دارایی‌های نامشهود است که تحت مالکیت یک شرکت در برابر استفاده یا اجرای خارجی بدون رضایت محافظت می‌شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری