مبانی نظری گزارشگری مالی

گزارشگری مالی

گزارشگری مالی

فرآیند گزارشگری مالی شامل ایجاد، انتشار، اطمینان بخشی و استفاده از اطلاعات مالی توسط استفاده‌کنندگان از این گزارش‌ها است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری