مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

تحلیل رفتگی شغلی

تحلیل رفتگی شغلی

تحلیل رفتگی شغلی (BURNOUT) یا به اصطلاح فرسودگی شغلی نوعی سندروم مفهومی است که در نتیجه فشار ها و استرس های مزمن محیط کار ایجاد می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری