ماتریس چرخشی

تحلیل عامل اکتشافی

تحلیل عامل اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی یک مدل اندازه‌گیری رسمی کلاسیک است که زمانی استفاده می‌شود که متغیرهای مشاهده شده و نهفته در سطح فاصله اندازه‌گیری شوند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری