سوگیری عملکرد

سوگیری پژوهش

سوگیری پژوهش

سوگیری پژوهش (Research bias)، از هر گونه انحراف از حقیقت ناشی می شود و باعث نتایج مخدوش و نتیجه گیری اشتباه می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری