رگرسیون خطی در SPSS

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه به یک تکنیک آماری اشاره دارد که از دو یا چند متغیر مستقل برای پیش‌بینی نتیجه یک متغیر وابسته استفاده می‌کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری