روش EDAS

روش EDAS

روش EDAS

روش EDAS مخفف Evaluation based on distance from average solution ارزیابی بر اساس فاصله از راه حل متوسط از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری