روش ARAS

روش ARAS

روش ARAS

روش ARAS مخفف Additive Ratio ASsessment به معنای ارزیابی نسبت افزایشی یک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب بهترین گزینه است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری