روش کوکوسو

روش کوکوسو CoCoSo

روش کوکوسو CoCoSo

روش کوکوسو CoCoSo مخفف  Combined Compromise Solution به معنای روش راه حل مصالحه ترکیبی یک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب بهترین گزینه است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری