روش معیار پایه

روش معیار پایه (BCM)

روش معیار پایه (BCM)

روش معیار پایه (BCM)  base criterion method یکی از جدیدترین روشهای تصمیم گیری چندمعیاره است که برای به دست آوردن وزن معیارها معرفی شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری