روایی همگرا

روایی همگرا

روایی همگرا

روایی همگرا (Convergent Validity)، میزان همبستگی بین هر عامل با سوالاتش است. روایی همگرا به میزان همبستگی نزدیک مقیاس جدید با سایر متغیرها و سایر معیارهای همان سازه اشاره دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری