رفتار سیاسی

ماکیاولیسم

ماکیاولیسم

ماکیاولیسم (Machiavellianism)، به عنوان یک رویه غیراخلاقی تعبیر می شود و از این رو به عنوان یک اصطلاح سرزنش و بی احترامی استفاده می شود.

سرپرستی توهین آمیز

سرپرستی توهین آمیز

سرپرستی توهین‌آمیز (Abusive Supervision)، که به‌عنوان رفتار رهبری منفی و تاریک، بیانگر ادراکات زیردستان از میزان نشان دادن رفتارهای کلامی و غیرکلامی خصمانه به‌جز تماس و برخورد فیزیکی توسط سرپرستان است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری