تعریف عملیاتی محافظه کاری حسابداری

محافظه کاری حسابداری

محافظه کاری حسابداری

محافظ کاری حسابداری جریان مستمری از روش ­های حسابداری بوده که به کمتر نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی­ها نسبت به ارزش بازار آن ­ها می رسد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری