اینترنت انرژی

اینترنت انرژی

اینترنت انرژی

اینترنت انرژی (INTERNET OF ENERGY)  مفهومی است که اینترنت اشیا و مدیریت انرژی را باهدف توزیع و تسهیم انرژی در هم می‌آمیزد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری