اندازه اثر در CMA

اندازه اثر فراتحلیل

اندازه اثر فراتحلیل

اندازه اثر فراتحلیل به مطالعات مختلف مربوط می شود و سپس همه مطالعات را در تجزیه و تحلیل واحد ترکیب می کند. اندازه اثر یک مفهوم آماری است که قدرت رابطه بین دو متغیر را در مقیاس عددی اندازه گیری می کند.

نرم افزار CMA

نرم افزار CMA

نرم‌ افزار CMA، مخفف (comprehensive meta-analysis)، یکی از جامع‌ ترین نرم‌ افزار های متا آنالیز یا فرا تحلیل در دنیا است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری