حسابرس مستقل

حسابرس مستقل

حسابرس مستقل

حسابرس مستقل به آنگونه حسابرسی اطلاق می گردد که توسط شخص یا اشخاص مستقل از دستگاه یا شرکت انجام می گیرد. علاوه بر اظهار نظر نسبت به درستی صورتهای مالی و پیوست های آن ، حسابرسی مستقل شامل مطالعاتی در اطراف چگونگی جریان امور و ارزیابی مستقلی نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیت های دستگاه و بالاخره کنترل های داخلی برقرار شده در آن نیز می گردد. حسابرس مستقل سبب بهبود تأمین مالی و انعطاف پذیری مالی شرکت می شود.

تاریخچه حرفه حسابرس مستقل

در قرون ۱۳ و ۱۴ به دلیل رشد عملیات تجاری تحولاتی در سیستم نگهداری حساب بوجود آمد (لوکاپاچیولی ـ۱۴۹۴م)کتابی تحت عنوان بازیگری (ریاضی ، هندسه ، نسبتها) در سال ۱۴۹۴ انتشار داد که اولین کتاب حسابداری دو طرفه است. این کتاب اولین کتابی است که در ونیز با روش جدید چاپ شده بود . اما او حسابداری دو طرفه را اختراع نکرده، نوشته های وی بر اساس روشی بود که در ونیز وجود داشته و مربوط به ۱۰۰ سال قبل بوده ، کتاب وی تاثیر زیادی در توسعه دانش حسابداری گذاشت و مبانی اولیه حسابرس مستقل را تشکیل داد.

ریاضیات (لوکاپاچیولی ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ۲ طرفه در سراسر اروپا گردید . وی یک کشیش ایتالیائی و در واقع یک ریاضیدان بود که در این کتاب مهارت تجزیه و تحلیلگری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچیولی با وجود اینکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است. به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نیاز رو به تزاید به حسابداری توسعه یافت . در آمریکا هم پس از به بوقوع پیوستن انقلاب صنعتی سرمایه های شخصی زیادی درکمپانیها وارد گردید وموجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ۲۰ سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند . بااشاره ای که رفت در می یابیم که حسابداری همزمان با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود . بنابراین به طور خلاصه حسابداری دوبل ابتدا در ایتالیا و سپس انگلیس رواج پیدا کرد.

در حدود سال ۱۳۳۰ اولین مؤسسه حسابرسی در ایران شروع به کار کرد که وابسته به شرکت نفت ایران بود . اولین دانشکده در ایران هم در سال ۱۳۳۰ تأسیس شد که وابسته به شرکت نفت بود . در سال ۱۳۴۰ اولین کتابهای حسابرسی در ایران منتشر شد و اولین مؤسسات حسابرسی خصوصی جدا از دولت کار حسابرسی را انجام می دادند .

در قانون تجارت ایران برای اولین بار واژه مفتش یا کمیسر ایجاد شد این افراد کسانی بودند که باید حساب و کتاب شرکت ها را بازرسی کنند در قانون تجارت ایران صحبتی از حسابرس نشده بود بلکه فقط به بازرس اشاره شده بود. این مسئله اهمیت حسابرس مستقل را نمایان می سازد.

در قانون مالیات ۱۳۳۷ و بعد از آن ۱۳۴۵ صحبت از حسابرس شد در قانون مالیات های مستقیم صحبت از حسابرس و حسابداران قسم خورده می شود .

حسابداران قسم خورده همان حسابرس مستقل کنونی، وظیفه داشتند اظهارنامه های مالیاتی را بررسی و آنها را تأیید کنند بعداً این اسم به حسابداران رسمی تغییر پیدا کرد این روال تا سال ۱۳۵۹ یعنی بعد از انقلاب ادامه داشت ، بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۲ سازمان حسابرسی تشکیل شد که وظیفه جمع آوری اطلاعات کلیه مؤسسات حسابرسی دولتی را برعهده داشت.

در سال ۱۳۷۲ جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شد که این سازمان بالاترین جامعه رسمی است این جامعه اعضای خود را به گونه ای انتخاب می کند که بعد از ۶ سال سابقه کار باید در یک آزمون تستی و تشریحی شرکت و پس از قبول شدن عضو اصلی این جامعه می شوند.

ضرورت استفاده از حسابرس مستقل

تفکیک مالکیت از مدیریت در واحدهای اقتصادی سهامی عام از ضرورت های استفاده از حسابرس مستقل است. همچنین تنوع و پیچیدگی رخدادها و فعالیت‌های مالی در واحدهای اقتصادی سهامی عام ضرورت استفاده از حسابرس مستقل را افزایش می دهد.

اطلاعات و گزارشات مالی توسط افراد غیر از استفاده‌کنندگان از اطلاعات ذکر شده تهیه می‌شود.

اطلاعات و گزارشات مالی توسط افراد غیر از استفاده‌کنندگان از اطلاعات ذکر شده تهیه می‌شود. در واحدهای اقتصادی سهامی عام منافع مالی عامه سهامداران مطرح می‌شود. الزامی است که حسابرسان مستقل ادای مالی مدیران واحدهای ذکر شده را بررسی و نسبت به آن‌ها اظهار نظر می‌کنند.

وی‍ژگی‌های حسابرس مستقل

۱ – داشتن اطلاعات کامل از اصول حسابداری و حسابرسی و قابلیت به‌کارگیری اصول ذکر شده در شرایط متناوب اقتصادی از مزایای حسابرس مستقل است.

۲ – داشتن اطلاعات کامل از اصول و استانداردهای رایج و پذیرفته ‌شده حسابرسی و قابلیت به‌کارگیری استانداردهای ذکر شده طی فرآیند حسابرسی واحدهای اقتصادی مورد بررسی نیز از دیگر مزایای حسابرس مستقل است.

۳ – حسابرس مستقل دارای اطلاعات کافی در رابطه با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی رایج شامل:

قانون تجارت

قانون مالیات‌های مستقیم

قانون محاسبات عمومی کل کشور

قانون بودجه سالانه

قانون ایجاد واحدهای مالی و حسابرسی

همگی از مواردی است که می توان از حسابرس مستقل انتظار داشت.

منبع

www.investopedia.com

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری