تأثیر شدت تحقیق و توسعه ، محدودیت های مالی و سیاست تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت

تأثیر شدت تحقیق و توسعه ، محدودیت های مالی و سیاست تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت

The impact of R&D intensity, financial constraints, and dividend payout policy on firm value چکیده در این مقاله ، ما نشان می دهیم که تأثیر R&D بر ارزش شرکت های دارای محدودیت مالی با سیاست های تقسیم سود بسیار قویتر ...

مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری تأثیر می گذارد؟

مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری تأثیر می گذارد؟

How does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the ?banking sector چکیده در این مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) بر عملکرد مالی ، شمول مالی و ثبات مالی بخش بانکداری ، با تمرکز ...

بررسی عوامل رفتاری تاثیر گذار در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل رفتاری تاثیر گذار در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه عوامل رفتاری مالکان کسب و کار بر نیت آنها جهت اتخاذ استفاده از مالیه خصوصی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) تاثیر می گذارد. این مطالعه از تئوری ...

مدیر آماری