روش SIR

روش SIR

روش SIR مخفف  superiority and inferiority ranking از روش های جدید تصمیم گیری چند معیاره است.  روش SIR که به آن رتبه بندی مادونی و مافوقی نیز گفته می شود در سال ۱۹۹۳ توسط ربای معرفی شد.  روش مافوقی و مادونی سودمندترین روش برای حل مسائل پیچیده، به ویژه برای مسائلی با معیارهای مختلف و شامل نظرات و قضاوت های فردی است از آن مهمتر مزیت قطعی آن زمانی است که مؤلفه های اصلی تصمیم گیری با چالش کمیت یا مقایسه مواجه باشند. همچنین برای انتخاب گزینه برتر نتایج جامعی ارائه میکند

این روش جدید از دو نوع اطلاعات، اطلاعات برتری و حقارت، برای استخراج دو نوع جریان، جریان برتری و جریان فرودستی استفاده می کند که به وسیله آن مجموعه گزینه ها به طور جزئی یا کامل رتبه بندی می شوند.  براساس بررسی روابط بین روش SIR و برخی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره کلاسیک (MCDM) (مانند SAW، TOPSIS و PROMETHEE) ثابت شده است که روش SIR شباهت زیادی به روش PROMETHEE دارد. این تکنیک با استفاده از نرم افزار EXCEL قابل انجام است.

فرآیند روش SIR

در این روش رتبه بندی بر اساس ماتریس برتری گزینه ها S و ماتریس مادونی I صورت میگیرد. ماتریس S برتری هر گزینه در هر معیار را نشان میدهد، درحالیکه ماتریس I مشخص میکند که چه مقدار یک گزینه در مقایسه با سایر گزینهها در رتبه پایین تر قرار دارد.  این شناسایی براساس تابع D صورت می گیرد:

شناسایی مافوق و مادون
شناسایی مافوق و مادون
مقدار D در روش SIR
مقدار D در روش SIR
معیارهای تعمیمی یافته تابع D
معیارهای تعمیمی یافته تابع D

تعیین مقادیر برتری و مادونی روش SIR

رابطه های زیر شناسایی مقادیر برتری و مادونی را نشان می دهد که با تکنیک های SAW و TOPSIS قابل انجام است.

تعیین مقادیر
تعیین مقادیر

روند مافوقی و مادونی خالص و برتری

برای شناسایی مافوقی و مادونی خالص از روابط زیر استفاده می شود.

شناسایی برتری و مادونی
شناسایی برتری و مادونی

مقادیر بزرگتر ارجحیت بیشتر و مقادیر کوچکتر ارجحیت کمتر را نشان می دهد.

روش های تصمیم گیری چندمعیاری عنوان فرآیندهای تعیین راه حل مناسب با معیارهای ایجاد شده در نظر گرفته می شود که در آن این معیارها معمولا در تضاد با یکدیگر هستد و ممکن است هیچ راه حل رضایت بخشی برای تمام معیارها به طور همزمان وجود نداشته باشد. بسیاری از فرآیندهای معرفی شده توسط محققان وجود دارد، اما بسیاری از آنها به سازگاری روش آنها برای سازگاری با اکثر شرایط توجهی ندارد. هدف از این مطالعه، معرفی یک روش جدید است که باعث آسان تر شدن فرآیند حل مسئله می شود. روش SIR بسیاری از شبهات روش های تصمیم گیری چند معیاره را رفع کرده است. به طور کلی روند انجام روش رتبه بندی مادونی و مافوقی SIR به صورت زیر است:

مراحل کامل رتبه بندی SIR
مراحل کامل رتبه بندی SIR

منبع

www.sciencedirect.com

برای آموزش روش مافوقی و مادونی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

روش مافوقی مادونی

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

۲ نظر

  • سلام امکانش هست مثال اکسلی روش SIR هم ارائه بدید، چطوری میشه پیاده سازی کرد؟ و چگونه میشه از طریق اکسل با این روش مثالی را حل کرد؟

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری