گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر  (Glaser Grounded theory)، نوعی از روش داده بنیاد است که استراتژی گراندد تئوری را تفسیر شخصی در زمینه موردنظر می داند. نظام گراندد تئوری «رابطه متقابل معنا در ادراک سوژه ها و کنش آنها» را مطالعه می کند.گراندد تئوری  یک تکنیک کیفی است که سنت های فلسفه پوزیتیویستی، جامعه شناسی عمومی و به ویژه شاخه تعامل گرای نمادین جامعه شناسی را ترکیب می کند. طبق نظر رالف، بیرکز و چپمن، نظریه داده بنیاد از نظر روش شناختی پویا است.  گراندد  تئوری کدهای نمادین را بر اساس مقوله هایی که از داده های کیفی ثبت شده پدید می آیند، می سازد. ایده این است که به روش‌های گراندد تئوری اجازه دهیم تا به ما در درک بهتر دنیای پدیداری افراد کمک کنند. به گفته میلیکن و شرایبر، یکی دیگر از وظایف نظریه‌پردازان داده بنیاد، درک معانی اجتماعی مشترک است که زیربنای رفتارهای افراد و واقعیت شرکت‌کنندگان مورد مطالعه است.

روش داده بنیاد یا گراندد تئوری به دو صورت اشتراوس و کوربین و گلیزر انجام می شود. در مقاله گلیزر یا اشتراوس به تفاوت های این دو روش پرداخته شده است. گلیزر مفهوم مشابهی به نام کدگذاری نظری را پیشنهاد کرد. کدهای نظری به توسعه یک نظریه یکپارچه با در هم تنیدن مفاهیم گسسته در فرضیه هایی که با هم کار می کنند کمک می کند. این نظریه که فرضیه های ذکر شده از اجزای تشکیل دهنده آن هستند، نگرانی اصلی شرکت کنندگان را توضیح می دهد. با این حال، مهم است که این نظریه از قبل به داده ها تحمیل نشده باشد، بلکه اجازه داده شود در طول فرآیند مقایسه ای نظریه پایه ظاهر شود. کدهای نظری، مانند کدهای اساسی، باید از فرآیند مقایسه مداوم داده ها در یادداشت ها و یادداشت های میدانی پدید آیند. گراندد تئوری گلیزر در تحقیقات اجتماعی، پزشکی و روان پزشکی کاربرد زیادی دارد.

زندگی نامه بارنی گلیزر

بارنی گالاند گلیزر (۱۹۳۰-۲۰۲۲) جامعه شناس آمریکایی و یکی از بنیانگذاران روش شناسی گراندد تئوری بود. گلیزر در ۲۷ فوریه ۱۹۳۰ در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا به دنیا آمد و در دره میل مجاور زندگی می کرد. او در سال ۱۹۵۲ مدرک لیسانس خود را در دانشگاه استنفورد دریافت کرد. او تحصیلات آکادمیک را در دانشگاه پاریس دنبال کرد و در آنجا ادبیات معاصر خواند. در دانشگاه کلمبیا او شاگرد پل لازارسفلد و رابرت کی مرتون بود و در سال ۱۹۶۱ مدرک دکترای فلسفه گرفت. این پایان نامه در کتاب دانشمندان سازمانی: مشاغل حرفه ای آنها منتشر شد. پسادکتر گلیزر یک همکاری تحقیقاتی را با آنسلم اشتراوس در دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو آغاز کرد. آنها با هم آگاهی از مردن (۱۹۶۵) را بر اساس مطالعه ای در مورد مرگ در بیمارستان های کالیفرنیا نوشتند. کتاب موفقیت آمیز بود. در پاسخ به بسیاری از پرسش‌های روش‌شناختی در مورد مطالعه در حال مرگ، اولین روش‌شناسی نظریه زمینه‌ای (GT) در سال ۱۹۶۷ با همکاری اشتراوس ظاهر شد: کشف نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری.

نوشته اول او در کتاب گراندد تئوری گلیزر:

موضوع اصلی کتاب ما کشف نظریه از داده‌های به‌دست‌آمده از تحقیقات اجتماعی است. هر فصل به فرمول اولیه برخی از فرآیندها می پردازد.

در سال ۱۹۷۰ گلیزر شرکت انتشاراتی Sociology Press را با تخصص در روش شناسی و خوانندگان نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری راه اندازی کرد. دومین روش شناسی نظریه داده بنیاد توسط گلاسر در سال ۱۹۷۸ (حساسیت نظری) نوشته شد. پس از آن، گلیزر چندین نوشته در زمینه نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری و چهار روش دیگر را منتشر کرد. او به سراسر جهان سفر کرده است و کارگاه ها و سمینارهایی را برای بسیاری از محققان برگزار کرده است. در سال ۱۹۹۸ گلیزر دکترای افتخاری را از دانشگاه استکهلم دریافت کرد. گراندد تئوری گلیزر توسط او در موسسه تدریس می شد. گراندد تئوری گلیزر  از مهم ترین دستاوردهای این دانشمند است

فرآیند روش گراندد تئوری گلیزر

کدگذاری انتخابی پس از یافتن متغیر اصلی یا آنچه که تصور می شود هسته آزمایشی است توسط محقق انجام می شود. هسته رفتار شرکت کنندگان در پرداختن به نگرانی اصلی آنها را توضیح می دهد. هسته آزمایشی هرگز اشتباه نمی کند. فقط کم و بیش با داده ها مطابقت دارد. پس از انتخاب متغیر اصلی، محققان به طور انتخابی داده ها را با هسته هدایت کننده کدگذاری آنها کدگذاری می کنند و در مورد مفاهیمی که ارتباط کمی با هسته و هسته های فرعی آن دارند، خسته نمی شوند. علاوه بر این، محقق اکنون به طور انتخابی از داده های جدید با در نظر گرفتن هسته اصلی نمونه برداری می کند، فرآیندی که نمونه گیری نظری نامیده می شود – یک جزء قیاسی از نظریه زمینه ای. کدگذاری انتخابی دامنه مطالعه را محدود می کند.

گلیزر در انجام گراندد تئوری (Glaser, 1998)، مدل مفهومی ارائه شده توسط گراندد تئوری گلیزر  را به طور طولانی مورد بحث قرار داده است. محقق می تواند به جای استفاده از مفاهیم دریافتی دیگران، به ویژه آن مفاهیم سرمایه داران نظری بی اندازه مورد احترام، از مفاهیم خود که از داده ها به دست می آید، استفاده کند، و احتمالاً آنها را وادار کند. در واقع تولید یک مفهوم بسیار هیجان انگیز است و تلاش بسیاری در گراندد تئوری گلیزر در اینجا متوقف می شود. این توقف بسیار کوتاه از انجام گراندد تئوری در تمام مراحل تا محصول نهایی است. دیدگاه گراندد تئوری در این مقاله امیدوار است محققان بیشتری را به سمت انجام یک گراندد تئوری کامل سوق دهد.

هنگام نام‌گذاری مفاهیم، GT سعی نمی‌کند «نگرانی برای درک دنیای شرکت‌کنندگان در تحقیق همانطور که آن‌ها آن را می‌سازند» ایجاد کند. گراندد تئوری گلیزر “تحقیقی نیست که درک بازیگران عادی در دنیای روزمره را معنا کند و با آن صادق باشد” (گلیزر، ۱۹۹۸). گراندد تئوری گلیزر الگوهای بسیاری را آشکار می کند که شرکت کننده نمی فهمد یا از آنها آگاه نیست، به ویژه داستان های اجتماعی که ممکن است درگیر شوند.

 بررسی مقاله گراندد تئوری گلیزر  در سال ۲۰۲۲

Conceptualization: On Theory and Theorizing Using Grounded Theory

مفهوم سازی: در مورد تئوری و نظریه پردازی با استفاده از نظریه زمینه ای

چکیده

این مقاله به بررسی استفاده از نظریه زمینه ای برای ایجاد مفهوم سازی از الگوهای اجتماعی نوظهور در داده های تحقیق می پردازد. نامگذاری الگوها و انتزاع آنها در زمان، مکان و افراد مورد بحث قرار گرفته است. روش مقایسه ای ثابت به کار رفته در تجزیه و تحلیل داده های زمینه ای به عنوان ابزار توسعه ای برای افزایش توانایی های محققان برای مفهوم سازی و شکل دادن به نظریه های نوظهور ارائه می شود. سطوح مفهومی، توصیفات، قدرت و رویکردهای ناقص تحلیل به طور طولانی مورد بررسی قرار می گیرند.
کلیدواژه: تجزیه و تحلیل داده ها کدگذاری داده ها؛ توسعه گراندد تئوری

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

Conceptualization On Theory and Theorizing Using Grounded Theory

منبع

Glaser, B. (2002). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 1 (2). Article 3. Retrieved DATE from http://www.ualberta.ca/~ijqm/

www.mentoringresearchers.org

برای اطلاعات بیشتر می توانید با کلیک بر روی لینک زیر کتاب گلیزر در زمینه گراندد تئوری گلیزر  را دانلود کنید.

کتاب گراندد تئوری گلیزر 

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری