نرم افزار سناریو ویزارد

نرم افزار سناریو ویزارد

نرم افزار سناریو ویزارد Scenario Wizard برای انجام تحلیل تعادلی اثر متقابل در تحلیل سناریوهای آینده پژوهی کاربرد دارد. سناریو ویزارد، ابزاری برای قضاوت های کیفی کمی شده را دریافت نموده و سناریو ها را ارائه می دهد. این نرم افزار در تهیه سناریوها ابزار مفیدی است. سناریو ویزارد در مطالعات آینده پژوهی استفاده می شود.

تحلیل تعادلی اثر متقابل (Cross-Impact Balances)، یکی از رویکردهای تحلیل اثر متقابل برای تحلیل شبکه های متأثر است. در این روش، نگرش های کیفی به روابطه های موجود بین شبکه های سازگار می پردازد. در نهایت یک تصویر از رفتار شبکه در آینده ایجاد می کند. تحلیل تعادلی اثر متقابل در تحلیل سناریو کاربرد دارد. در ساختن یک سناریو، نیاز است که تمامی متغیرها و رفتارهایشان نسبت به یکدیگر شناخته شوند. رفتار متغیرها با تکنیک اثر متقابل، متعادل می شود. تحلیل داده های مجزا از هم و نتیجه گیری یک تصویر کلی از رفتار این داده ها در قالب تحلیل سناریو به وسیله تحلیل تعادلی اثر متقابل صورت می پذیرد.

آینده پژوهی با نرم افزار سناریوویزارد

آینده ‏پژوهی ترسیم رویدادهای آینده است و پژوهشی است توصیفی که به توصیف نادیده ‏ها و ناشنیده ‏ها در آینده می‏ پردازد. پژوهشی است با صدها فرآیند در مورد جهان آینده سروکار دارد. در مطالعات آینده پژوهی از سناریو استفاده می شود. در آینده پژوهی هدف از ارائه سناریو در آینده پژوهی، کمک به مدیران برای تغییر نگرش آنها نسبت به واقعیت های پنداری و نزدیک کردن احتمالات آنها با واقعیت های موجود است. بنابراین هدف از ارائه سناریو، بهبود تصمیم گیری در مورد آینده است. آینده پژوهی شامل سناریوهای «ممکن» ،«محتمل» و «مطلوب» برای دگرگونی از حال به آینده می‌باشند. نرم افزار سناریو ویزارد امکان استخراج سناریوهای با احتمال سازگاری با واقعیت بالا را از سناریوهای با احتمال سازگاری ضعیف، تفکیک می کند.

توسعه سناریوها به تحلیل مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فناوری نیازمند است. براساس تحلیل تعادلی اثر متقابل، سناریوها تحلیل می شوند. روش CIB در تحلیل سناریوهای آینده پژوهی شامل موارد زیر است:

-تحلیل کیفی و میان رشته ای

-رویکرد خبرگی برای سازماندهی مولفه های موثر بر آینده

-ارائه الگوریتمی برای ارزیابی اطلاعات تحلیل کیفی

عملکرد تحلیل سناریو در نرم افزار سناریو ویزارد

تشکیل یک پانل تخصصی که طیف وسیعی از دانش های مرتبط با تحلیل را دربردارد. این پانل دربرگیرنده مهم ترین عوامل توصیف کننده و اطلاعات موجود در مورد آینده محتمل است. پانل تخصصی به بحث در مورد وابستگی و اثرات مولفه ها در آینده می پردازد. در این قسمت داوری کیفی خبرگان اهمیت دارد. پس از آن پیکربندی سازگار (سناریوهای سازگار) براساس تحلیل تعادلی اثر متقابل CIB انجام می شود. در این پیکربندی، اثرات مستقیم مولفه های آینده پژوهی مشخص می شود. پانل تخصصی در مورد نتایج احتمالی بحث نموده و توصیه های لازم برای تحلیل را ارائه می دهد.

شناسایی مجموعه عوامل که از نظر هدف تحلیلی، توصیف کننده سیستم هستند، نقطه شروع تحلیل CIB است. روابط بین توصیف کنندگان در قالب یک شبکه
تحلیل میشود. این شکل میتواند بخشی از اجزا یا کل اجزای این شبکه را به یکدیگر وصل نماید. ممکن است روابط اثرگذاری به صورت یک طرفه یا دو طرفه باشد. هر پیکان از طرف توصیف کننده به سمت توصیف شونده، اثرگذاری روی توصیف شونده توسط توصیف کننده را به تصویرسازی می کند.

گام های تحلیل سناریو به صورت زیر است:

-ایجاد یک ماتریس ساختار تحلیلی

-وارد کردن داده به ماتریس

-محاسبه سناریوهای سازگار

-محاسبات وزنی

-ذخیره سازی

-تابلوخوانی و تفسیر سناریو

منبع

Bradfield, R., Derbyshire, J., Wright, G (2016). The critical role of history in scenario thinking: augmenting causal analysis within the intuitive logics scenario development methodology. Futures, no 77, PP. 56-66

دانلود این نرم افزار از سایت scenario-wizard.software  این نرم افزار امکان پذیر است. برای دانلود نرم افزار سناریوویزارد بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

scenariowizard

۶ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری